Brukervilkår

Generell informasjon

AMOI er en digital plattform for forsyning av varer og tjenester fra tilbydere på plattformen. AMOI eies og driftes av AMOI AS (926 694 820) som er et heileid datterselskap til Posten Norge AS, org nr 984 661 185. I det følgende er AMOI benyttet som fellesbetegnelse for plattformen og eier.

Vare- og tjenestetilbydere (Leverandør) kan laste opp sine varer og tjenester på plattformen for å tilby disse for salg. Gjennom plattformen vil kjøpere av varer og tjenester få en samlet oversikt over ulike varer og tjenester fra ulike Leverandører og mulighet til å kjøpe varer og tjenester fra flere Leverandører og med mulighet for samtidig levering til avtalt adresse. Avtalt adresse kan også være et avtalt pick-up punkt.

AMOI sørger for, og er din avtalepart for, transport av dine varer til avtalt adresse. AMOI er ikke leverandør/selger av varer og tjenester som tilbys på plattformen av Leverandørene, men er en plattform som legger til rette for kjøp og salg av varer og tjenester hvor alt kjøp og salg skjer mellom den enkelte kjøper (Kunde) og den enkelte Leverandør.

Målsettingen til AMOI er å være en digital plattform som skal bidra til å løse Kunders daglige behov for enkelt kjøp av varer og tjenester fra Leverandører i nærområdet og ved levering til avtalt adresse.

Når du bruker AMOI gjelder vilkårene i dette dokument, personvernerklæringen for AMOI og de samtykker du har gitt i tilknytning til bruk av AMOI. Personvernerklæringen finner du her. Dine samtykker kan du administrere på din profilside.

AMOI sin rolle

AMOI fungerer som en tilrettelegger/fasilitator for kjøp og salg av de varer og tjenester som tilbys av Leverandørene på plattformen. Når du har funnet dine varer og tjenester sørger AMOI for transport til avtalt adresse. Dette innebærer at AMOI fasiliterer bestilling, betaling og transport for de Leverandører som er en del av plattformen.

Ved bestilling av varer og tjenester vil AMOI på vegne av den enkelte Leverandør ta imot betaling og bekrefte bestillingen. Alle kjøp og salg gjennom AMOI, er underlagt den enkelte Leverandørs generelle vilkår og betingelser. Hver enkelt Leverandør på AMOI er selv ansvarlig for innholdet og opplysninger på plattformen, for at varene og tjenestene er i samsvar med opplysninger som gis og at de samsvarer med offentligrettslige krav.

AMOI gjennomfører transport til avtalt adresse i samarbeid med sin logistikkleverandør Bring Courier & Express AS. Se mer om betingelser og vilkår for transporten under punkt 2 nedenfor.

For rollen som tilrettelegger vil AMOI belaste Kunden en transportavgift i tillegg til betalingen for bestilte varer og tjenester på vegne av Leverandøren.

Når levering er gjennomført er Leverandøren ansvarlig for eventuelle reklamasjoner og klager. Ved å ta kontakt med AMOI vil vi kunne hjelpe deg som Kunde med henvisning til rett kontakt.

Kjøpsvilkår

Avtalen og forholdet til leverandøren

Når du bestiller en vare eller tjeneste på AMOI godtar du samtidig kjøpsvilkårene til den enkelte Leverandør du har bestilt varer og tjenester fra. Avtalen mellom deg og den enkelte Leverandør er bindende når du har mottatt bekreftelse på din bestilling.

Leverandørens kjøpsvilkår supplerer vilkårene i dette dokument. Opplysninger om Leverandøren og Leverandørenes generelle vilkår og betingelser finner du under opplysninger om den enkelte leverandør i portalen. For det tilfelle Leverandøren ikke har særskilte kjøpsvilkår gjelder den til enhver tid gjeldende lovgivning for avtalen mellom deg og Leverandør.

For informasjon om dine sentrale lovbestemte rettigheter som forbruker henviser vi til

 • Forbrukerkjøpsloven
 • Angrerettloven
 • E-handelsloven
 • Matinformasjonsforskriften

Følgende generelle vilkår skal gjelde for alle kontraktsforhold inngått via AMOI.

Bestillingsprosess

Din bestilling blir registrert når du deler din betalingsinformasjon og gjennomfører et kjøp på plattformen og du vil få en bekreftelse på e-post. Dersom ett eller flere produkter i bestillingen er utsolgt eller på annen måte ikke tilgjengelig, forbeholder vi oss retten til, på vegne av Leverandøren, å kansellere bestilling eller deler av den. I slike tilfeller vil du få en melding om dette sammen med informasjon om alternative løsninger. Slike løsninger kan være pengene tilbake, tilbud om erstatningsvare eller senere levering. Du vil få mulighet til å akseptere eventuelle endringer eller kansellere varelinjene som er berørt.

Priser og betaling

Prisene på plattformen settes av Leverandørene og er til hver tid gjeldende. Med mindre annet fremgår er oppgitte priser inklusiv MVA.

I tillegg til betaling for varer og tjenester fra Leverandør, vil en kostnad for levering tilkomme. Leveringsprisen avhenger hvor raskt varen ønskes levert og ønsket tidsrom for levering. De ulike alternativer for levering og tilhørende priser fremgår i kassen i netthandelsløsningen.

Betaling gjennomføres via bank-, kredittkort eller eventuelt andre betalingsløsninger som til enhver tid tilbys i AMOI.

Transport og henting i butikk

All transport/utlevering skjer på den aktuelle transportørs generelle vilkår og betingelser. For tiden er Bring Courier & Express AS i tillegg til Posten Norge AS logistikkleverandører. Vilkår og betingelser som gjelder transportørene er gjeldende for transporten.

Ved levering til en avtalt adresse og som ikke er et pick-up punkt vil du få et estimert leveringsvindu for din levering. Dette tidspunkt er ikke bindende og kan komme til å endres dersom sjåføren er for tidlig eller sen.

Ved levering til et pick-up punkt vil levering skje innen en gitt frist og du vil få beskjed på SMS og email når varen er klar for opphenting. Opphenting må skje innen angitt tid i ordrebekreftelsen. For å opprettholde kapasitet i pick-up punktet og unngå at uavhentede varer forringes og påfører skade på skapet, vil varer som ikke er hentet innen angitt frist bli fjernet. Fjernet vare vil, hvis mulig, bli gitt til en offentlig institusjon eller veldedig organisasjon. Kunden har i dette tilfellet ikke krav på refusjon for noen del av betalingen.

Flere av våre Leverandører tilbyr mulighet til å hente varene direkte i butikk. Dersom Kunden velger dette alternativet, vil Kunden få en bekreftelse via e-post med informasjon om hvordan/hvor Kunden kan hente varen. Leverandøren tar ikke ansvar for forringet eller redusert kvalitet og/eller holdbarhet på varer som ikke blir hentet innen det opprinnelig bestilte hentetidspunkt.

Dersom det er bestilt varer som alkoholholdige varer eller apotekvarer, skal det utføres legitimasjonskontroll ved utlevering av varer.

Reklamasjon og kundeservice

Ved mottak av varen eller ved henting av varen på pick-up punkt, plikter Kunden å kontrollere at varene og levering er i samsvar med bestillingsbekreftelsen, eventuelt om produktene har blitt skadet under transport.

Ved skader som skyldes transport, herunder feil eller mangler med pick-up punkt, må Kunden kontakte AMOI så raskt som mulig og uten utgrunnet opphold etter mottak av varene. For øvrig vises det til de enhver tid gjeldende vilkår og betingelser som gjelder for transporten.

Ved andre feil eller mangler ved varen må Kunden ta kontakt med den aktuelle Leverandør. For reklamasjoner gjelder de til enhver tid gjeldende vilkår og betingelser til den aktuelle Leverandør og gjeldende lovgivning.

AMOI vil i hvert enkelt tilfelle sikre best mulig kundeopplevelse og hvis du som kunde har et spørsmål vil vi gjøre vårt beste for å hjelpe deg. Hvis spørsmålet er koblet til Leverandør vil vi hjelpe deg å komme i kontakt med rett person.

Ønsker du å kontakte oss, kan du gjøre dette på [email protected]

Angrerett

Angrerettloven (lov 20. juni 2014 nr 27) gir deg som forbruker en generell rett med 14 dagers angrefrist til å angre på ditt kjøp. Angrefristen løper fra dagen etter at varen er mottatt.

Merk at det er spesielle bestemmelser i Angrerettloven knyttet til tidsbestemte ytelser og varer som forringes raskt, som for eksempel enkelte mat- og drikkevarer, som gjør at man ikke har angrerett.

I henhold til §22 i Angrerettloven gjelder ikke angreretten ved avtaler om blant annet:

 • Levering av varer som forringes eller raskt går ut på dato, eksempelvis matvarer og blomster
 • Levering av varer som på grunn av sin art blandes med andre varer etter levering på en slik måte at de ikke kan skilles fra hverandre. Dette omfatter varer det er umulig å returnere
 • Levering av varer som er fremstilt etter forbrukerens spesifikasjoner, eller som har fått et tydelig personlig preg
 • Levering av legemidler
 • Levering av forseglede varer som av hensyn til helsevern eller hygiene ikke er egnet for retur, og der forseglingen er blitt brutt etter levering
 • Reparasjoner eller tjenester som det haster å få utført der forbrukeren uttrykkelig ber den næringsdrivende [her Leverandøren] om å besøke forbrukeren
 • Levering av forseglede lyd- eller bildeopptak eller forseglet programvare som forbrukeren har brutt forseglingen på
 • Levering av en avis, et tidsskrift eller et magasin, med unntak av abonnementsavtaler for levering av slike publikasjoner
 • Levering av transport av varer, bilutleietjenester, catering og tjenester knyttet til fritidsaktiviteter der det er fastsatt en bestemt dato eller et bestemt tidsrom for utførelsen av slike tjenester.

Angreretten gjelder ikke brukere som handler på vegne av bedrift eller organisasjon.

Angrerett er et forhold mellom Kunde og Leverandør. Det er ikke angrerett for de transporttjenester som er avtalt mellom Kunde og AMOI.

Dersom du ønsker å benytte deg av angreretten må du gi melding om dette på utvetydig måte, primært ved å benytte skjema for angrerett til den aktuelle Leverandøren og sende som brev eller e-post til oppgitt kontaktadresse for den aktuelle Leverandør. Du kan også sende varsel om utøvelse av angrerett ved å fylle ut skjema for angrerett som du finner under, så vil AMOI videreformidle dette til Leverandøren.

Dersom du angrer kjøp av varer, skal Leverandøren tilbakebetale alle betalinger Leverandøren har mottatt fra deg for gjeldende varer. Tilbakebetaling skal finne sted uten unødig opphold og senest 14 dager fra Leverandøren fikk melding om benyttelse av angreretten. Leverandøren foretar tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som du benyttet ved den opprinnelige transaksjonen.

Ved utøvelse av angreretten må du returnere varene eller levere dem direkte til Leverandøren og bære de direkte kostnadene ved å returnere varene. Leverandøren kan holde tilbake tilbakebetalingen til varene er mottatt eller det er lagt frem dokumentasjon på at varene er sendt tilbake. Hvis du ønsker hjelp til transport fra hjemmet direkte til leverandør kan AMOI tilby en løsning mot betaling.

Angrerettskjemaer

 • ...
 • 25 / 111

Endringer

AMOI forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen, når som helst og uten forvarsel. Eventuelle endringer i brukervilkårene vil bli kunngjort og gjort gjeldende fra tidspunkt som følger av kunngjøringen. Kunden er selv ansvarlig for å følge de til enhver tid gjeldende brukervilkår.

Ansvar

Alt innhold som er inkludert i tjenesten/plattformen gjøres tilgjengelig "som de er" og uten form for garantier eller tilsikrede egenskaper. Vi forbeholder oss retten til, når som helst, etter egen vurdering og uten ytterligere begrunnelse, å stanse og/ eller endre tjenesten eller funksjonalitet, helt eller delvis.

Alle avtaler om kjøp og salg av varer og tjenester gjort tilgjengelige i AMOI er inngått mellom Kunde og Leverandør. AMOI er ikke en del av avtaleforholdet mellom Kunde og Leverandør og AMOI kan heller ikke holdes ansvarlig for eventuelle feil eller mangler ved varen eller tjenesten. AMOI er heller ikke ansvarlig for og fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle feil eller mangler ved opplysningene som plattformen gir om de enkelte Leverandører og deres varer og tjenester. Skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at Leverandøren ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i AMOI. Dersom dette forekommer, har både Leverandør og Kunde rett til å kansellere de deler av bestillingen som er feilinformert.

AMOI kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder, annonsører, tjenester osv. AMOI har ikke noe ansvar for innhold, tjenester eller produkter som tilbys eller gjøres tilgjengelig på slike nettsteder.

Spesielle brukervilkår for abbonent

Abonnementstjenesten på vår digitale markedsplass gir brukerne muligheten til å opprette abonnement på ulike produkter fra lokale butikker levert hjem (valgt leveransemetode/sted) med tilhørende leveranseintervall.

Ved opprettelse av et abonnement på vår plattform, aksepterer brukeren følgende vilkår:

 1. Abonnementsperiode

  Abonnementet har ingen bindingstid, og påløper i henhold til angitt varighet og frekvens som spesifiseres ved opprettelsen.

 2. Leveranseintervall

  Brukeren velger ønsket leveranseintervall for abonnementsvarene

 3. Avbestilling eller endring

  Brukeren kan avbryte eller endre abonnementet under «Mine bestillinger» ved å logge inn på www.amoi.no Hvis kunden har valgt leveranse på tirsdag, onsdag, torsdag eller fredag kan abonnementet avsluttes senest kl 12:00, dagen før leveransen. Ved valgt leveransedag på en lørdag, søndag eller mandag, kan abonnementet avsluttes/endres senest kl 12:00 fredagen før leveransen. AMOI har rett til å avslutte abonnementet til kunden ved uteblivelse av betaling.

 4. Betaling

  Betaling av tjenesten skjer automatisk, og transaksjonsbeløpet gjennomføres 24 timer innen neste leveranse, på det registrerte betalingskortet. Hvis den automatiske betalingen mislykkes, avsluttes tjenesten.

 5. Endringer i abonnementsvilkår

  Vi forbeholder oss retten til å endre eller oppdatere vilkårene for abonnementstjenesten. Eventuelle endringer vil bli varslet til brukeren via e-post eller andre passende kommunikasjonskanaler. Ved fortsatt bruk av abonnementstjenesten etter at endringene er trådt i kraft, anses brukeren å ha akseptert de oppdaterte vilkårene.

Disse vilkårene gjelder spesifikt for abonnementstjenestens utforming. Utover overnevnte vilkår, gjelder AMOI sine generelle personvern og brukervilkår.

La oss snakke om cookies 🍪
Vi bruker cookies for å forbedre nettsiden og gi deg en unik kundeopplevelse. I vår personvernerklæring kan du lese mer om dette. Ved å trykke «Aksepter alle», godkjenner du bruken av cookies.