AMOI
Til forsiden
Våre regioner
miljø

Miljø og bærekraft

For oss er bærekraft en holdning og tankesett. Vi jobber hele tiden for å utvikle AMOI til å bli en miljøvennlig og bærekraftig løsning for alle involverte parter. Vi ser aktivt på FNs 17 bærekraftmål, og vurderer kontinuerlig hvordan AMOI kan bidra til å støtte oppunder disse målene. Det kan enten være ved å forbedre nåværende deler i tjenesten eller utforske nye verdiforslag. Over tid er vårt mål å ha aktiviteter innenfor hver og en av FNs bærekraftsmål.

Noen eksempler på det som gjøres idag:

Alle varer leveres av Bring, og der mulig, vil vi benytte nullutslippsbiler. Posten og Bring har ambisjoner om at samtlige leveranser skal være utslippsfrie innen 2025. Alle bilene våre byttes ut ca hvert 2. år, så omstillingen går raskt.

Vi håper også at vår plattform kan minske behovet for kjøring inn til sentrum, da vi kan samle bestillinger fra mange kunder og kjøre dem ut i en forsendelse istedenfor at alle må inn til sentrum for å handle selv.

Ved å fokusere på butikker i nærmiljøet vil vi også i større grad kunne forsikre oss om forsvarlige arbeidsforhold og et bærekraftig lokalsamfunn. Et inkluderende samfunn der vi spiller hverandre gode, og det blir lett å drive et eget selskap som leverer varer og tjenester lokalt.