Personvern og vilkår

Takk for at du ønsker å bruke AMOI!

AMOI eies og driftes av AMOI AS (926 694 820) som er er et heleid datterselskap til Posten Norge AS, org nr 984 661 185. Denne personvernerklæringen gjelder AMOI og supplerer den generelle personverkerklæringen for Posten Norge som du finner her.

Målsettingen til AMOI er å være en digital plattform som skal bidra til å løse kunders daglige behov for enkelt kjøp av varer og tjenester fra leverandører i nærområdet og få varene levert til avtalt adresse innenfor det geografiske dekningsområdet til AMOI.Brukervilkårene for AMOI finner du her.

Vi arbeider kontinuerlig for å gi den enkelte bruker på AMOI den best mulige opplevelsen slik at hver enkelt får størst mulig nytte av AMOI. For at vi skal kunne gjøre dette bruker vi personopplysninger. Ditt personvern er viktig for oss. Personvernet har til formål å verne om dine rettigheter som registrert, ivareta dine krav til privatlivets fred, din personlige integritet samt sørge for at data som er registrert deg har tilstrekkelig kvalitet.

Denne personvernerklæringen, samt personvernerklæringen for Posten Norge, er utarbeidet for å gi deg innsikt i hvilke personopplysninger vi behandler, hvordan vi bruker dem og hvorfor de samles inn og behandles. Her vil du også kunne lese om hvilke rettigheter du har og hvordan du kan utøve disse. Vi ber deg om å ta deg god tid til å lese denne personvernerklæringen.

Kontaktopplysninger for AMOI

Behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig er AMOI AS, org nr 926 694 820

Adresse: Youngstorget 3, 0181 Oslo.

E-post: [email protected]

Kundeservice

Har du spørsmål om AMOI, innsigelser eller spørsmål gjeldende innsamling, behandling eller bruk av dine personopplysninger i medhold av personopplysningsloven, kan du kontakt oss på e-post: [email protected]

Personvernombud

Posten Norge AS har personvernombud. Ønsker du å komme i kontakt med personvernombudet kan du sende e-post til [email protected]der du beskriver hva saken gjelder.

Du har også rett til å klage til Datatilsynet, men vi oppfordrer deg til å ta kontakt med oss først. Kontaktinformasjon til Datatilsynet finner du her.

Oppdateringer

Oppdatert 24.09.2021 – informasjon om endret eierforhold. AMOI AS er skilt ut som eget selskap, heleid av Posten Norge AS.

Oppdatert 18.03.2021 – informasjon om behandling av personopplysninger i forbindelse med kundeundersøkelser.

Rammene for vår behandling av personopplysninger

Vi behandler personopplysningene dine innenfor rammen av gjeldende lovgivning og denne personvernerklæringen. Personopplysninger hentes inn når det er nødvendig for at vi skal kunne utføre de oppgaver og tjenester vi er pålagt å utføre i henhold til lov og/eller avtale, eller når du på annen måte gir personopplysninger til oss.

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som direkte eller indirekte kan knyttes til en enkeltperson. Eksempler på typiske personopplysninger som vi behandler er navn, adresse, fødselsdato, mobilnummer og e-postadresse. Når vi snakker om personopplysninger menes opplysninger som kan identifisere deg, direkte eller i kombinasjon med annen informasjon. Eksempler: Navnet ditt, mobilnummeret, kundenummeret, bestillingsnummer eller e-post adressen din. Informasjon vi ikke kan bruke til å identifisere deg (heller ikke kombinert med andre data), anser vi ikke som personopplysninger. Slike opplysninger betegnes også som anonyme data.

Når vi bruker uttrykket «behandling» av personopplysninger betyr det enhver bruk av personopplysninger, som for eksempel innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av slike bruksmåter.

All behandling av personopplysninger krever at det finnes et lovlig grunnlag for behandlingen. Hvis det ikke foreligger annet lovlig grunnlag, for eksempel at det er inngått en avtale som gjør det nødvendig å behandle visse personopplysninger, at vi kan behandle personopplysningene i medhold av lov, eller at vi har berettiget interesse i å gjennomføre behandlingen, vil vi alltid be om ditt samtykke før vi behandler personopplysningene dine.

Formålene med behandlingen av opplysningene

Når du oppretter en brukerprofil, kobler deg til, melder deg på, deltar i eller på annen måte bruker AMOI (herunder eventuelle konkurranser, brukertester, tilbakemeldinger) kan vi samle inn personopplysninger om deg.

Formålet med vår behandling av personopplysninger er å administrere og gjennomføre kundeforholdet, herunder å oppfylle de rettigheter og plikter som følger av brukervilkårene for AMOI. Vi vil også bruke personopplysninger for å tilpasse og individualisere vår kommunikasjon til deg, slik at informasjonen du får fra oss blir mest mulig interessant og relevant for deg, og slik at du får informasjonen gjennom rett kanal til rett tid. Dette betyr blant annet at når du er inne på AMOI eller får tilsendt informasjon og tilbud fra oss, vil produktene vi omtaler og foreslår for deg kunne være valgt ut på grunnlag av din tidligere, individuelle brukeratferd og preferanser.

Formålet er videre å administrere og videreutvikle AMOI, diagnostisere problemer i systemer, utvikle nye ideer og tjenester, samt å kommunisere med brukeren.

Personopplysninger vil også kunne bli benyttet til å rette markedsføringshenvendelser til deg i henhold til personopplysningslovens og markedsføringslovens bestemmelser. Vi behandler også personopplysninger i den grad lovgivningen påbyr eller gir adgang til det, eller i tilfeller hvor du har samtykket til den aktuelle behandling.

Hvilke personopplysninger som behandles

Kontaktinformasjon

Når du blir bruker av AMOI og kjøper varer og tjenester gjennom plattformen, oppgir du personopplysninger som navn, adresse, eventuelt leveringsadresse, mobilnummer, e-postadresse, fødselsdato, eventuelt kjønn, foretrukket betalingsmetode, kvitteringer for kjøp mv. Disse opplysningene bruker vi for å administrere og gjennomføre kundeforholdet og for å oppfylle de rettigheter og plikter som følger av brukervilkårene for AMOI.

Vi bruker også slike opplysninger i vår kommunikasjon med deg via e-post, SMS og brev.

Behandlingen er nødvendig for å oppfylle brukervilkårene for AMOI.

Opplysninger om dine kjøp, chat og kundeservice

Vi behandler opplysninger om dine kjøp hos leverandørene som er tilknyttet AMOI. Vi behandler også opplysninger som fremkommer gjennom chat og henvendelser til kundeservice mv.

Dette gjør vi for å administrere og gjennomføre kundeforholdet samt sikre rettigheter og forpliktelser i tilknytning til kundeforholdet. Kjøpshistorikk, handlemønster, herunder antall leveranser, type produkter og kjøpsfrekvens samt dine preferanser slik dette kommer til uttrykk gjennom handlemønster og de tilbakemeldinger du gir oss gjennom chat, undersøkelser, konkurranser, tilbakemeldinger, mv. bruker vi for å kunne tilpasse og individualisere vår kommunikasjon til deg og gi deg gode tilbud fra våre leverandører slik at informasjonen du får fra oss blir mest mulig interessant og relevant for deg. Vi bruker også slike opplysninger til å videreutvikle AMOI og utvikle nye og ideer og tjenester.

Dette gjør vi fordi det er nødvendig for å oppfylle brukervilkårene for AMOI og/eller fordi den er nødvendig for å ivareta vår berettigede interesse i å utvikle, administrere, beskytte og markedsføre våre tjenester. Dersom du har et eksisterende kundeforhold til oss eller du har avgitt samtykke, vil vi kunne sende deg markedsføring på e-post eller andre elektroniske kommunikasjonsmetoder innenfor markedsføringsloven. Du kan administrere samtykker du har gitt på din profilside.

Tilpasning ved bruk av analytiske modeller

AMOI benytter analytiske modeller for å tilpasse tilbud, tjenester og kommunikasjon til hva vi tror du vil være interessert i og for å kunne gi deg mer treffsikre handlelisteforslag. Det kan også være tilbud på produkter som du ikke har kjøpt før, men som vi tror vil være av interesse. Vi gjør dette basert på hva du har kjøpt tidligere, hva kunder med lignende handlemønster har kjøpt, din respons på tidligere kampanjer (hva du har klikket på av e-poster, SMS, kuponger, push-varsler) og fra hvordan du bruker AMOI og tilknyttede leverandørers, for eksempel oppskrifter eller produkter du har klikket på. Slike behandlinger kan være antakelser om dine behov og gjøres bare dersom du har gitt ditt samtykke. Du kan administrere samtykket på din profilside.

For informasjon om hvordan nettsidene brukes, benytter AMOI analyseverktøy som leser av IP-adresser fra besøkende, eksempelvis Google Analytics. IP-adresser anonymiseres før lagring, og AMOI mottar ikke identifiserbare data fra Google eller annet analyseverktøy. Formålet er statistikk over besøkende og bruk, for å forbedre nettstedet og ivaretar vår interesse i å ha velfungerende nettsider.

Vi benytter affiliate-byrået Adtraction og deler denne informasjonen med de; ordrenummer, ordresum og en sporingskode. Adtraction benytter denne informasjonen til å fakturere salg som er gjort hos Amoi.no via deres kanaler.

Vi bruker informasjonskapsler på våre nettsider. Dette kan du lese mer om i avsnittet "Informasjonskapsler/cookies".

Din profil

Formålet med din profil er å identifisere deg, unngå dobbeltregistreringer, ha oppdaterte opplysninger og gi deg relevant informasjon. Vi trenger din hjelp for å sikre at personopplysningene dine er oppdaterte, komplette og nøyaktige til enhver tid. Vi vil derfor også be deg bekrefte kontaktinformasjonen vi har registrert om deg med jevne mellomrom.

Hvis du oppdager en feil, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss eller selv rette dine personopplysninger. Dersom du av egen fri vilje oppretter personlig profil på AMOI kan du se og endre personopplysninger som er lagret om deg når du er innlogget på din personlige profil. Du kan også administrere reservasjon i forbindelse med direkte markedsføring, kontaktpreferanser og nyhetsbrev mv.

Informasjonskapsler (cookies) og pixels

AMOI AS (“AMOI” eller “vi” / ”vår” / ”oss”) bruker s.k. cookies eller informasjonskapsler for å tilpasse brukeropplevelsen og forbedre hjemmesiden.

Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på din enhet når du laster ned en nettside. En informasjonskapsel brukes for å forbedre din brukeropplevelse på nettsiden og til å huske hvem du er.

Formålet med å bruke informasjonskapsler er å gi nettsiden grunnleggende funksjonalitet som å kjenne deg igjen og tilpasse tjenestene. Videre brukes informasjonen fra informasjonskapslene til analyse, personalisering og markedsføring.

Det vi kaller førsteparts informasjonskapsler er nødvendige for at vår nettside skal fungere. Disse informasjonskapslene er ikke mulig helt å velge bort på AMOI sine sider og AMOIs behandlingsgrunnlag for å bruke informasjonskapselen til dette formål er berettiget interesse (GDPR art g bokstav f).

Såkalte tredjeparts informasjonskapsler blir brukt til analyse, markedsføring og personalisering av nettsiden.

En såkalt Pixel er en liten kode på vår nettside som gjør det mulig å registrere konverteringer via annonser på nett. Den gir oss mulighet til å tilpasse ekstern annonsering mot kundegrupper basert på deres interesser internt på vår nettside. Vi ber alltid om samtykke fra deg for bruk av pixel.

AMOI bruker følgende informasjonskapsler på våre sider:

  • Nødvendige tekniske og funksjonelle informasjonskapsler benyttes for å kunne administrere og håndtere siden og kjøp.
  • Markedsføring og personalisering informasjonskapsler benyttes for å kunne gi deg en relevant og god opplevelse på hjemmesiden og i vår nettbutikk. Dette hjelper oss å tilpasse innholdet slik at det er relevant for deg og dine interesser.
  • Vi bruker også markedsføring og personalisering informasjonskapsler og pixels for å personalisere vår nettbaserte markedsføring.
  • Dersom samtykke ikke er gitt, vil vi kun benytte oss av generiske annonser og andre formål for målretting av annonser etter analyser som ikke inneholder personopplysninger.

Dersom du ønsker å unngå bruk av nødvendige tekniske og funksjonelle informasjonskapsler må du stille inn din nettleser til ikke å aksepterer disse. For mer informasjon om dette må du se i din nettlesers hjelpesider for innstillinger. Vær oppmerksom på at dersom du velger å utelukke informasjonskapsler, vil flere av funksjoner på AMOI.no slutte å fungere.

Her finner du en sammenstilling over de cookies vi benytter og hvor lenge disse lagres.

Hvem deler vi informasjonen med?

For å gjennomføre tjenesten vil andre få tilgang til dine personopplysninger.

Leveringstjeneste

For å kunne levere varene til deg får transportør opplysninger om hvem og hvor de skal levere. Videre deles kontaktinformasjon for at transportør skal kunne kontakte deg.

Butikk & tjenestetilbydere

For å kunne tilrettelegge og gjennomføre bestillinger deler vi opplysninger til de butikker og tjenestetilbydere som er på plattformen.

Betalingsløsninger

Vi bruker tredjepart for å sikre betaling gjennom vår løsning der vi deler informasjon for å sikre at kjøp kan gjennomføres. Den tredjepart som bruker for tiden er Stripe. For mer informasjon se https://stripe.com

Andre

Vi bruker ulike tjenesteleverandører som IT-leverandører, regnskapsleverandør etc. Disse vil få tilgang til personopplysninger i sin utførelse av tjenester for oss og vil kun ha tillatelse til å behandle dem på våre vegne og i samsvar med våre instrukser. Se også personvernerklæringen for Posten Norge punkt 4.

Dine rettigheter og oppbevaring av data

Etter personopplysningsloven har du krav på innsyn i de opplysninger vi har registrert om deg. Dersom de registrerte opplysningene er uriktige eller ufullstendige, kan du kreve at opplysningene oppdateres. Du kan selv oppdatere flere personopplysninger på din profilside. Du har videre rett til å kreve begrensning i behandlingen og kan på visse vilkår kreve dine personopplysningeroverført til deg selv eller annen behandlingsansvarlig.

Du kan til enhver tid trekke tilbake dine samtykker til markedsføring. En tilbaketrekking av samtykke påvirker ikke lovligheten av en behandling som var basert på samtykke før samtykket ble trukket tilbake.

Dersom markedsføringen er basert på berettiget interesse, kan du når som helst reservere deg mot å motta slik markedsføring, og å inngå i underlag for analyse med slike formål.

Ønsker du å benytte deg av dine rettigheter kan du ta kontakt med [email protected]

Du kan også lese mer om dine rettigheter på Datatilsynets hjemmesider.

Vi sletter dine personopplysninger som ikke lenger er nødvendige ut fra det formål de er lagret for. Vi lagrer personopplysninger i henhold til den enhver tid gjeldende lovgivning.

Kundeundersøkelser

For at vi skal kunne tilby en tjeneste som har slik funksjonalitet og innhold som kundene våre ønsker har vi behov for å få tilbakemeldinger fra kundene våre. Vi kommer derfor til å sende deg forespørsler om å delta i kundeundersøkelser, men ikke flere enn fire ganger per år. Det er selvfølgelig helt frivillig å delta. Hvis du ikke ønsker å motta spørsmål om å delta i kundeundersøkelser kan du ta kontakt med oss på [email protected]. De eneste personopplysningene vi behandler i forbindelse med utsendelsen av kundeundersøkelser er e-postadressen din og/eller mobilnummeret ditt. Svarene du gir hvis du gjennomfører en kundeundersøkelse blir anonymiserte og kan ikke senere knyttes til deg. Det rettslige grunnlaget vårt for behandling av personopplysninger for dette formålet er berettiget interesse (personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f). Vår interesse i behandlingen er at vi er helt avhengige av tilbakemeldinger fra kundene våre for at vi skal kunne utvikle og forbedre Amoi.

Endringer

Hvis det skulle skje endringer i våre tjenester, endringer i regelverket om behandling av personopplysninger eller dersom andre forhold tilsier det, kan vi ha behov for å oppdatere personvernerklæringen og brukervilkår. Dersom vi gjør vesentlige endringer, vil vi informere om dette på AMOI.

La oss snakke om cookies 🍪
Vi bruker cookies for å forbedre nettsiden og gi deg en unik kundeopplevelse. I vår personvernerklæring kan du lese mer om dette. Ved å trykke «Aksepter alle», godkjenner du bruken av cookies.